Cursus: Path of Light
Nieuw!   Ongeboren Sterrekind©
Nieuw!   Kennis Boek
Nieuw!   Zielenportretten van bijenwas

 


Omdat dit niet 'slechts' een cursus te noemen is, maar veel meer inhoudt, wordt op deze site een passage uit de nieuwsbrief van LaUna Huffines (vertaald) overgenomen. Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt en denkt dat dit op zijn of haar levensweg niet zo maar voorbij komt, kan met mij contact opnemen voor een nadere uitwisseling.

Zij schrijft o.a.:

"Zou je tot een groep willen horen die elke dag voor elkaar en voor de mensheid mediteert? Zou je willen werken op de innerlijke niveaus met gelijkgestemde zielen, die binnendringen in de hogere lagen van kennis door liefde en dienstbaarheid?"

"Als je klaar bent om de uitstraling van je ziel te erkennen, diens wijze liefde te ervaren en deel te nemen in het uitsturen van liefde, zoals alleen de ziel kan liefhebben - naar jouw groep, naar alle mannen, alle vrouwen en alle kinderen van deze planeet."

"Van harte nodig ik jullie uit deelnemer te worden van onze ´cosmic wheel of illumination´ en deel uit te maken van onze ´Path of Light´ groep. Beleef de verhoogde zielimpuls, inspiratie en vitaliteit welke onze meditaties geven. De groep is gestart in januari 1996 en werkt over de hele wereld."

"If you are ready to be soul-infused and prepared for serving some part of humanity as a spontaneous act of true love, we welcome you to the Path of Light group."

Ook internet is als medium ingeschakeld: via www.pathoflight.com kan iedereen zich aanmelden voor een studiegroep, bijvoorbeeld de Soulgroup 2000. Beheersing van het Engels is hiervoor wel noodzakelijk. Wanneer je je inschrijft voor de Path of Light studie, meditatiecursus, dan ontvang je een pakket met cd's en geschreven materiaal. Deze cursus is nu ook op cd verkrijgbaar.

Ingesproken meditatiesessies door LaUna Huffines
De cd's bevatten door LaUna ingesproken meditatiesessies, een overzicht vind je hieronder. Als deelnemer ga je samenwerken met anderen om elkaars kracht en mogelijkheden als 'lichtwerker' te ontwikkelen.
Er worden kleine groepen gevormd, die onderling ook weer samen werken: elke dag ontmoet je elkaar op spiritueel niveau, op het "Kosmische Wiel van Verlichting". De uitstraling van licht en liefde in deze kleinere groepen vormt een levende fontein, die in de hele groep rondgaat. 
Alle kleine groepen samen vormen één grote groep over de hele wereld. Er ontwikkelt zich zo een groepsziel, van waaruit we met liefde en licht voor de gehele mensheid werken.

De kosten voor de cursus zijn laag gehouden en bedoeld om de uitgaven voor productie, vermenigvuldiging en verzending te dekken.

Overzicht meditatiesessies:

Path of Light Deel 1: Meditation and study for Creative Evolution and World Service.
Je leert je bewust worden van hen die met en voor jou mediteren "on the inner plane".
Deel 1 bestaat uit 12 tapes of 12 cd's (Engelstalig) van 45 tot 60 minuten sessies en een uitgebreide (Engelstalige) beschrijving.

Path of Light Deel 2: Opening new channels
Deel 2 bestaat uit 4 tapes of 2 cd's.
Je moet voor dit deel eerst Path of Light dl. 1 hebben gedaan.

Path of Light Deel 3: Bridge to Intuïtion
Deel 3 bestaat uit 6 tapes of 4 cd's.
Vereiste is deelname aan Path of Light dl 1 en 2

Path of Light Deel 4: Sirius, Shamballa and the Spiritual Sun.
Deel 4 bestaat uit 4 tapes of 2 cd's.
De voorgaande drie delen moeten gevolgd zijn om deel 4 te kunnen volgen.