Cursus: Leven in Vreugde
Nieuw!   Ongeboren Sterrekind©
Nieuw!   Kennis Boek
Nieuw!   Zielenportretten van bijenwas

 


Leven in vreugdeDeze cursus is gebaseerd op het boek "Leven in Vreugde" van Sanaya Roman. De meeste mensen laten hun vreugde en geluk afhangen van gebeurtenissen en dingen om hen heen: het weer, het werk, het nieuws, de mensen om hen heen, maar al te vaak bepalen die de stemming waarin iemand verkeert. Daarom zijn we
vaak 'slachtoffer' van de onzekere en wisselende uiterlijke omstandigheden.

Toch kun je er zelf voor kiezen je eigen vreugde en geluk te scheppen, wanneer en waar je maar wilt. Je kunt er voor kiezen zélf de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven.

De cursus "Leven in Vreugde" geeft een eerste aanzet om die keuzes te gaan maken en in praktijk te brengen. De deelnemersgroep en de cursusbegeleider dienen hierbij als ondersteuning. Echter, deze cursus is heel goed als zelfstudie te doen.

In 10 sessies van 2,5 uur zal stapsgewijs geoefend worden met het ontwikkelen van de nodige vaardigheden. Het boek ´Leven in Vreugde´ van Sanaya Roman is hierbij het uitgangspunt, aangevuld met oefeningen, gesprekken en eventueel cd's. De cursusdeelnemers bepalen mede aan welke soort begeleiding behoefte is. Dat dit varieert, is in de voorgaande cursusgroepen gebleken.

Het boek is voor de cursus verplicht, de cd's (verkrijgbaar in het Engels) worden aanbevolen.

"Innerlijke vrede komt van binnenuit, niet van buitenaf"

"De enige grenzen aan vrijheid zijn de grenzen die je jezelf stelt"

"Je kunt er voor kiezen de wereld te zien zoals jij dat wilt"* Afbeelding met dank aan uitgeverij De Zaak