Cursus: Awakening your Light Body
Nieuw!   Ongeboren Sterrekind©
Nieuw!   Kennis Boek
Nieuw!   Zielenportretten van bijenwas

 


De Light Body of het Licht Lichaam is een nieuwe laag van de aura, een deel van ons zelf, dat bestaat in een hogere dimensie dan die we normaal gewaar zijn. Het is dat deel van ons zelf, dat ons in staat stelt contact te maken met de Ziel, je Hogere Zelf en andere bronnen van Liefde en Wijsheid. Je Light Body is groot en stralend. Nog niet zo heel lang geleden was het erg moeilijk deze Light Body te ervaren en tot ontwikkeling te brengen.
Om ons hierbij te helpen werd door Duane Packer en Sanaya Roman, samen met hun gidsen DaBen en Orin, een systeem van oefeningen en meditaties ontwikkeld: de cursus ´Awakening your Light Body'.

Om je Light Body te doen ontwaken is het nodig een stroming van harmonie te creëren tussen al je energielichamen. Je fysieke, emotionele en mentale energielichamen worden op elkaar afgestemd. Deze vormen de basis waarop je werkt aan de ontwikkeling van 10 nieuwe energiecentra, die overigens niet de chakra´s zijn.

Bewustwording en verantwoording nemen voor jezelf staan centraal, net als het dieper contact met de aarde. Dit moet ´zweverigheid´ voorkomen. Je leert hoe je deze hogere vormen van energie toe kunt passen in je dagelijks leven. Je leert hoe je je werkelijkheid in overeenstemming brengt met degene, die je in je diepste wezen bent.
Het brengt je minder lichte kanten naar boven, zoals bijvoorbeeld oude patronen, overtuigingen, angsten, blokkades. Je wordt zelf een bron van licht, men vindt "dat je er stralend uitziet".

Introductiecursus: Awakening your Light Body
Deze cursus is bedoeld voor hen die nog niet zeker weten of zij de cursus "Awakening your Light Body" willen of kunnen volgen.

In deze cursus word je voorbereid op de fijnere energieën, die je gaat ontvangen wanneer je besluit je 'lichtlichaam te laten ontwaken'. Via de stem brengen de spirituele gidsen DaBen en Orin energie over om zo je gewaarwording hiervan te vergroten en je Light Body te laten ontwaken. 
Je leert onder andere ademhalingstechnieken, waarmee je deze subtiele hoge energiefrequenties kunt ontdekken. Orin zal je helpen je persoonlijkheid voor te bereiden op de veranderingen, die het doen ontwaken van je Light Body in je leven creëren.

In het tweede deel draagt DaBen via zijn stem speciale energiefrequenties over, die direct op jouw energie inwerken en je Light Body stimuleren.
Dit doen we onder andere met behulp van Engelstalige cassettebandjes in 8 sessies van ongeveer 2,5 uur. Enige kennis van de Engelse taal is gewenst.
De cursus is vooralsnog nog niet op cd verkrijgbaar.
Zie ook de website: www.orindaben.com .

Je kunt nu een keuze maken of het volgen van de Awakening your Light Body opleiding een volgende stap is.

"Je spirituele groei is het grootste geschenk dat je jezelf kunt geven."

"Door mezelf te veranderen verandert de wereld om me heen."

"Liefde voelen in plaats van te oordelen, verandert negatieve energie in onschadelijke energie."

De cursus: Awakening your Light Body
De cursus bestaat uit 6 blokken. Er wordt gewerkt met (36) Engelstalige tapes, klanken en resonantie, visualisaties. De opbouw is als volgt:

Thuis oefen je met de tapes. Wanneer je de cursus afgerond hebt en 'gevorderd (graduate)' bent, kom je in aanmerking voor de vervolgcursussen en de seminars in Amerika. Voor meer informatie en nieuwsbrief zie de website: www.luminessence.com

De Awakening your Light Body cursus is een intensieve leergang in spirituele groei, waarvoor een gedegen afweging tot deelname van te voren vereist is. Zowel bij de zelfstudie als in groepsvorm is commitment en een zekere mate van discipline noodzakelijk. Hierover en over de vorm en frequentie van begeleiding worden van te voren afspraken gemaakt.

Om de cursus te voltooien, heb je zeker vier tot vijf maanden nodig en soms zelfs een jaar of nog langer. Je hebt minstens twee tot vier weken nodig om sommige vaardigheden te leren voordat je naar het volgende deel kunt gaan. Overhaast niets. Wanneer je deze cursus doorlopen hebt, kun je ook aan de vervolgcursussen deelnemen.
De Light Body cursus is vooralsnog niet op cd's verkrijgbaar.